+36 30 686-0218
pistthy@gmail.com
9700 Szombathely
A weboldal készítés mára nélkülözhetetlen szolgáltatás minden vállalkozásnak.
Ma már szinte közhelynek hangzik, pedig az internetes megjelenés alapvető követelmény a cégek számára.
Nem elég csupán megjelenni az interneten, megtalálhatóvá is kell válni a potenciális ügyfeleink számára.
A weboldal készítés befektetés ahhoz, hogy honlapja bevételt termelő értékesítési csatornává váljon.
Valljuk, a weboldal készítés nem csupán szükséges kiadás, hanem befektetés, amely valódi profitot termel a tulajdonosának.
Jogi nyilatkozat II.


A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A tájékozódáson kívüli egyéb célok érdekében nem lehet ezen információkra építeni, és az információk pontosságára, teljességére a honlap tulajdonosa nem ad garanciát.

A honlap tulajdonosa minden tőle elvárhatót megtesz a honlap és az ezen belül esetleg működő regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, sem alkalmazottai, sem megbízottai nem vállalnak felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlappal/regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

A honlap tulajdonosa fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor, amikor szükségesnek tartja, bármilyen változtatást, javítást végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

A honlap tartalmi és formai szempontból az irányadó jogszabályok védelme alatt áll, a honlappal kapcsolatos jogi oltalomban részesíthető szellemi alkotás és egyéb jogi tárgy tekintetében a honlap tulajdonosa a rendelkezés jogát kiköti, azzal szabadon rendelkezik. Erre figyelemmel a honlap bármely tartalmi és formai elemének felhasználása, változtatása vagy bármilyen egyéb módon történő alkalmazása kizárólag a honlap tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges, amely kötelezettség megszegése kártérítési és büntetőjogi felelősséget von maga után.

Előfordulhat, hogy a honlap tartalmaz olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.

A kapcsolódó honlapokhoz a tulajdonosa csupán hozzáférést közvetít, azonban sem a honlap tulajdonosa, sem az alkalmazottai, megbízottai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, még abban az esetben sem, ha azokat a honlap tulajdonosa, annak alkalmazottja, megbízottja átnézte vagy jóváhagyta.

A Jogi Figyelmeztetés megváltoztatása:

Fenntartjuk a változtatás jogát, amelyeket a honlap tulajdonosa saját hatáskörében eszközöl, de erről minden esetben a honlap ezen részén értesíti felhasználóit.

Adatvédelem:
A honlap tulajdonosa mindenkor tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait.

Személyes adatok gyűjtése és használata:
Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe alapján.

A honlap tulajdonosa csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését jelezze nekünk az alábbi e-mail címen:

A honlap tartalmazhat olyan részeket is ahol más személy(ek) személyes adatait is meg kell adnia. Az Ön által megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Az Ön önkéntesen megadott személyes adatait - az Ön ellenkező kikötése hiányában, és a honlapon megadott egyéb felhasználási módokon, célokon kívül - a honlap tulajdonosa az alábbiak szerint használhatja fel:

Egyéb információk:
Szükségesnek tartjuk megemlíteni az ún. cookie-kat. Ezek olyan file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon és megadott a részünkre bizonyos adatokat, így ezeket az adatokat nem kéri újra.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa, vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. A cookie-k visszautasítása esetén lehetséges, hogy nem tudja honlapunk egyes részeit meglátogatni vagy testreszabott információkat fogadni. Emellett szeretnénk honlapunk szolgáltatásait folyamatosan javítani azáltal, hogy lemérjük az egyes honlapok látogatottságát az oldalra vagy képekre történő klikkelések számával.

Honlapunk elmenthet olyan információkat az Ön computeréről mint az IP-cím (ez egy szám, amely az Ön gépét azonosítja minden esetben mikor meglátogat egy honlapot), böngészője típusát, computere operációs rendszerét. Mindez azt biztosítja, hogy a honlapunk látogatóinknak a legjobb webélményt és hatékony információs forrást jelentsen. Ezen információk nem személyes adatok.

Az információk biztonsága:
Minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy személyes információit biztonságban tudhassa. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, azért, hogy a jogosulatlan hozzáférést, a személyes adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását megelőzzük. A honlap tulajdonosa, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztráció során rögzített adatok titokban maradásáért, nem felelős az adatok esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.

A honlap tulajdonosa az oldalakon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért felelősséget nem vállal.

Pistthy Webstúdió
+36 30 686 0218
pistthy@gmail.com
9700 Szombathely